РЕКОРДНА ДОБИВКА БЛАГОДАРЕНИЕ НА КОЧО АНЃУШЕВ: Стопанска банка АД – Скопје поставува нови граници на профитабилност, оствари добивка од неверојатни 44,6 милиони евра!

Објавено на 28.02.2019 во 22:32:21 часот | Македонија

 
Вице премиерот Анѓушев успешно го рестартираше ФЕНИ во Кавадарци и со тоа не само што ги спаси работниците да не останат на улица туку и банките кои имаа заглавено десетици милиони евра кредити во ФЕНИ. Стопанска Банка и Комарцијална Банка имаа вкупно 40 милиони евра кредити во ФЕНИ!

Во периодот од 01.01.2018 до 31.12.2018 година Стопанска банка АД – Скопје оствари нето добивка за финансиската година во износ од 2.746.346 илјади денари или 44,6 милиони евра, што преставува зголемување за 34,4% споредено со нето добивката остварена во 2017 година.

Зголемениот резултат се должи на успешното редовно работење, пред се на зголемените нето приходи/(Расходи) од камата како и нето приходи/(Расходи) од провизии и надоместоци. Една од причините која има значително влијание на зголемениот резултат се должи и на ефектот од решениот статус на должникот Фени Кавадарци, кој во текот на 2017 година се соочи со влошување на состојбите, поради што СБ имаше потреба од издвојување на исправка на вредност. За разрешување на статусот на должникот СБ склучи договор за продажба на своите побарувања, кој се реализираше во текот на март 2018 година со кој успешно се разреши овој случај.

 

 

* реклами:

Македонија

Свет