Демократски сојуз: Да се послуша гласот на пазарџиите

Објавено на 20.01.2019 во 14:17:57 часот | Македонија

 
До медиумите
 
Демократски сојуз: Да се послуша гласот на пазарџиите
 
Демократскиот сојуз оценува дека имплементацијата на Законот за зелените пазари е без претходна подготовка и консултација со еснавските асоцијации и пазарџиите.
 
Демократскиот сојуз бара Министерството за економија да предложи до Парлаламентот да се одложи примената на овој закон за една година, а во меѓувреме да направи анализа на проблемите со зелените пазари и предложи решенија користејќи ги искуствата од другите држави.
 
Во оваа насока треба сопствениците на пазарите да имаат обврски за примена на високи хигенско-санитарни стандарди, услови за работа за продавачите, покривање на пазарите, како и јасни критериуми кој може да биде продавач, нивните социјални права и друго. 
 
Голем број на пазарџии се социјално загрозени, работат во тешки услови, на минус 10  или на четириесет степени и сл.
 
Институциите треба да поведат сметка  и за препродавачите, сопствениците на пазарите и сите други кои имаат финансиски интерес, а ги одбегнуваат давачките спрема државата.
 
Ви благодариме на соработката.
 
Скопје 20.01.2019 година
 
Демократски сојуз

 

 

* реклами:

 

 

 

 

Македонија

Свет